ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 6

Oddpoint Pets

Reptile UVA+UVB LED Solar Lamp

Reptile UVA+UVB LED Solar Lamp

ราคาปกติ $24.95 USD
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $24.95 USD
ลดราคา ขายหมดแล้ว
Specification

Why do reptiles need UVB and UVA?Medium wave ultraviolet and long wave ultraviolet are partof the sun's natural spectrum, UVB increases vitamin D3 topromote calcification, and UVA stimulates appetite, meetsthe daily needs of reptiles.


-UVB 5.0 is suitable for reptiles living in tropical forests orsubtropical regions, such as: green iguanas and otheriguanas, Burmese turtles, star turtles, radiant turtles, etc.
-UVB 10.0 is suitable for reptiles living in tropicaldesert areas, such as: king lizard, leopard tortoise,sulcata tortoise, bearded dragon, etc.

Feature:

LED energy-saving lamp beads, its power ratioto incandescent bulbs can reach 1:10, and only5 watts can replace 50 watts of ordinary bulbsThe effective UVB wavelength is about300nm, and sufficient irradiation induces D3activation to fully absorb calcium, nutritionpromotes growth, and prevents bonediseases.

Precautions for use:

Do not touch water when the light is on and within 10minutes after it is turned off.Do not use a lampshade or lamp holder with a powerrating equal to or less than the lamp power (for example,a 100W solar lamp uses a 150W rated lampshade, and a160W solar lamp uses a 200W rated lampshade).Do not switch lights using with thermostats andtemperature control.

ดูรายละเอียดทั้งหมด